FAQ

What is a Stage Plan?
It´s a plan of how we need to be situated on stage to be able to do the gig.

Is everything vital?
Yes, but there are many solutions besides the ones in the Stage Plan. Contact us if in doubt.

Do I have to follow it?
How important is the gig for you?

 

Vanliga frågor

Vad är en Stage Plan?
Det är en karta över hur vi behöver ha våra instrument m.m. placerade på scen för att kunna genomföra spelningen.

Är allt viktigt?
Ja, men det finns fler lösningar på placeringar än de som finns med på denna Stage Plan. Kontakta oss om du undrar över något.

Måste allt finnas med?
Hur viktig är spelningen för dig?

Stage Plan xxxxx Download pdf